F7A2-EM12 F7A2-EM12K F7P0-EM12K
op176 ama op176

پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی و فولاد های دانه‌ریز

  AMA OP176

DIN EN 760: SA MS 1 88AC H5
AWS/ASME: F7A2-EM12
AWS/ASME: F7A2-EM12K
AWS/ASME: F7P0-EM12K

نوع و مشخصات:

پودر جوشكاري زيرپودري AMA-OP176 از نوع منگنز سيليكاتي آگلومره شده مي‌باشد كه عمدتاً براي لوله‌سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به علت قابليت جذب بالاي سيليسيم و منگنز اين پودر توسط فلزجوش، مي‌توان آن را با سيم‌جوشهاي حاوي منگنز كم يا متوسط نظير 50-11، 50-12 و 50-14 بكار برد.
پودرجوشكاري AMA-OP176 براي جوشكاري سريع با فرآيند جوشكاري دوطرفه در يك پاس در جوشكاري طولي لوله‌هاي قطور و جوشكاري لوله‌هاي حلزوني با جداره نازك مناسب مي‌باشد.

  • اين پودر را مي‌توان با جريان +DC و يا AC مورد استفاده قرارداد.
  • پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
  • دانه‌بندي اين پودر مطابق استانداردDIN 32 522: 3 – 20 مي‌باشد.

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+Mno CaF2
40% 25% 20% 10%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي: 0.8 ~
بسته‌بندي: کيسه 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo
50-11 S1 0.03 0.6 1.2 -
50-12 S2 0.06 0.7 1.5 -

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششی
(N/mm )
استحكام تسليم
(N/mm )
ازدياد طول
Lo=5d %
انرژی ضربه‌ای (Joule)
ISO -V
20°C       0°C       -20°C       -30°C+
50-12 بدون عملیات حرارتی 530 410 28 125          100          58          48