سیم جوش های تیگ برای جوشکاری با گاز محافظ

سیم‌جوش‌های تیگ بدون آلیاژ
نام کالا DIN 8559 AWS/ASME SFA-5.18 DIN EN 1668
AMA 40-13T ER 70S – 3
AMA 40-14T ER 70S – 4
AMA 40-16T ER 70S – 6
AMA 40-18T WSG 2 W 3 Si 1
سیم‌جوش‌های تیگ کم آلیاژ
نام کالا DIN 8575 DIN EN 1668 AWS/ASME SFA-5.28
AMA 80-11T ER 80S-B2
AMA 80-12T ER 80S-G/ ER 80S-Ni1
AMA 80-14T SGMo (ER 70S-A1 (ER 80S-G
AMA 80-15T ER 100S-G
AMA 80-16T ER 80S-B6
AMA 80-17T SG CrMo 2 ER 90S-B3
AMA 80-18T W2 Ni2 ER 80S-Ni2
AMA 80-20T ER 90S-B9
سیم‌جوش‌های تیگ آلیاژی برای جوشکاری فولادهای ضد زنگ
نام کالا AWS/ASME SFA-5.9
AMA 30-11T ER 308 L
AMA 30-11CT ER 308
AMA 30-12T ER 308 L Si
AMA 30-13T ER 316 L
AMA 30-13CT ER 316
AMA 30-14T ER 316 L Si
AMA 30-15T ER 347
AMA 30-16T ER 347 Si
AMA 30-17T ER 309 L
AMA 30-17CT ER 309
AMA 30-18T ER 309 L Si
AMA 30-19T ER 310
AMA 30-21T ER 318
AMA 30-22T ER 410
AMA 30-23T ER 307
AMA 30-24T ER 385
AMA 30-25T ER 2209
سیم‌جوش‌های تیگ آلیاژی پایه نیکل
نام کالا DIN 1736 AWS/ASMS SFA -5.14
AMA 90-11T ERNiCr – 3
AMA 90-12T ERNiCrMo-3
AMA 90-13T SG-NiCu30MnTi ERNiCu –7
AMA 90-14T ERCuNi