اعضای هیات مدیره
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات به نمایندگی از شرکت
آقای نوید رفیعی تبریزی رئیس هیات مدیره فوق لیسانس مهندسی مالی سرمایه گذاری ملی ایران
آقای محسن کوزه گران نایب رئیس هیات مدیره دانشجوی دکترای مالی سرمایه گذاری تدبیر
آقای شاهرخ علیزاده راد عضو هیات مدیره دکترای بازرگانی
آقای غلامعلی خورسندی لالوی عضو هیات مدیره فوق لیسانس مدیریت اجرایی مهندسی خدماتی پرسپولیس
آقای عباس علی مددی عضوهیات مدیره و مدیر عامل فوق لیسانس متالورژی
اعضای کمیته حسابرسی داخلی
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
آقای محسن کوزه گران رئیس کمیته حسابرسی دانشجوی دکترای مالی
آقای فرهمند باقری آلاشتی عضو کمیته حسابرسی فوق لیسانس مدیریت مالی
آقای رضا ولی زاده قشلاقچای عضو کمیته حسابرسی فوق لیسانس حسابداری
اعضای کمیته ریسک
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
آقای نوید رفیعی تبریزی عضوهیت مدیره و رئیس کمیته ریسک فوق لیسانس مهندسی مالی
آقای فرشید مالک قائینی عضو کمیته ریسک دکترای تضمین کیفیت در جوشکاری
آقای مجید آتشگر عضو کمیته ریسک فوق لیسانس حسابداری
اعضای کمیته انتصابات
نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات
آقای غلامعلی خورسندی لالوی عضو هیات مدیره و رئیس کمیته انتصابات فوق لیسانس مدیریت اجرایی
آقای مهدی فلاحی عضو کمیته انتصابات دانشجوی دکترای مدیریت
خانم نسیم صائمیان عضو کمیته انتصابات دکترای مدیریت

تاریخ بروزرسانی: شنبه – ۱۵ مهر ۱۴۰۲