تماس با شرکت صنعتی آما

آدرس

تهران . کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج . نبش خیابان 64

کد پستی = 1389155113

   

تلفن 
44 – 44983935 – 021

تلفن مستقیم فروش:
44986582 – 021

تلفن مدیریت / انتقادات و پیشنهادات :
44985111 – 021

واتساپ :
0903-2973914

ایمیل فروش:
[email protected]
ایمیل بازرگانی:
[email protected]
ایمیل مدیریت:
[email protected]

فکس
44987769 – 021

داخلی واحد فروش داخلی واحد مالی داخلی واحد سفارشات داخلی واحد کنترل کیفیت
343 214 259 181

فرم ارتباط با ما

جهت ارتباط با آما فرم زیر را تکمیل کنید