AMA F156  MF 6-55

سیم جوش توپودری برای جوشکاری با گاز محافظ

خواص و كاربرد:

سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی مقاوم به سایش با چقرمگی خوب ایجاد می کند و برای قطعاتی که در معرض سایش زیادی هستند، مناسب است. فلز جوش عاری از ترک است و انعطاف پذیری خوبی دارد. بنابراین مقاوم به شوک و ضربه است. ماشین کاری فقط با سنگ زنی قابل انجام است. در حالتی که فلز پایه از نوع فولادهای بدجوش باشد، ایجاد لایه واسطه با سیم جوش (E70T5) AMA 205Fتوصیه می شود.

تركيب شيميايي فلز جوش خالص (درصد) :

C Si Mn Cr Mo
0.35 0.6 1.5 5.2 0.6

خواص مكانيكي فلزجوش خالص:

سختي : 57 – 52 RC
مقادير فوق در صورت استفاده از گاز محافظ CO2 مي‌باشد

گاز محافظ :

DIN EN 439-M21 (15-25% CO2 بقیه آرگون )
DIN EN 439-C1           100% CO2

مصرف:

≤ 1.6 mm ø 12-15 L/min
≥ 2.0 mm ø 15-20 L/min

موارد مصرف:

قطعات ماشین حفاری، ناخن های بیل لدر، نقاله های حلزونی، تیغه های رنده، ناخن های بیل مکانیکی، فک سنگ شکن، سنگ شکن مخروطی