F7A4-EM12-F7A4-EM12K-F7P5-EM12K-F7A5-EM13K-F7P5-EM13K-F8A5-EH12K-F7P6-EH12K-F8A4-EA2-F8P5-EA2
op139 ama op139

پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی و فولادهای دانه‌ریز

  AMA OP139

DIN EN 760: SA AB 1 67 AC H5
DIN 32 522: B AB 1 67 AC 12 MHP5
AWS/ASME: F7A4-EM12
F7A4-EM12K
F7P5-EM12K
F7A5-EM13K
F7P5-EM13K
F8A5-EH12K
F7P6-EH12K
F8A4-EA2
F8P5-EA2

نوع و مشخصات:

پودر جوشكاري زيرپودري AMA-OP139 از نوع آلومينات قليايي آگلومره ‌شده‌ مي‌باشد كه براي جوشكاري فولادهاي با استحكام متوسط استفاده مي‌شود. در جوشكاري با اين پودر مقدار اندكي سيليسيم و منگنز جذب فلزجوش مي‌گردد. با توجه به رفتار متالوژيكي، مي‌توان اين پودر را با سيم‌جوشهاي 12-50، 14-50 و 18-50 به‌كاربرد. اين پودر براي جوشكاري تك‌ سيمه، چند سيمه و پشت سرهم و همچنين جوشكاري دوطرفه در يك‌پاس قابل استفاده مي‌باشد.
به علت ظرفيت بالاي هدايت جريان، اين پودر براي جوشكاري مقاطع ضخيم فولادي مناسب مي‌باشد.
گرده جوش اين پودر داراي سطحي يكنواخت بوده و حتي در سرعت‌هاي جوشكاري بالا، در گوشه‌هاي جوش بريدگي ايجاد نمي‌شود. جداشدن سرباره به‌خوبي صورت مي‌گيرد.
پودر جوشكاري AMA-OP139 با سيم‌جوش‌هاي14-50، 57-50 و 28-50 براي جوشكاري خطي و اسپيرال لوله‌ها در مواقعي كه به چقرمگي مناسب در دماهاي پايين نياز باشد مورد استفاده قرارمي‌گيرد.

  • اين پودر را مي‌توان با جريان +DC و يا AC تا 1200 آمپر (به‌صورت تك‌سيمه) به‌كاربرد.
  • پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
  • دانه‌بندي اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:3-18 مي‌باشد.

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+Mno CaF2
20% 25% 35% 15%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:1.5 ~
بسته‌بندي: کيسه 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo
50-12 S2 0.06 0.20 1.3 -
50-14 S2Mo 0.06 0.3 1.3 0.45
50-18 S4 0.06 0.30 1.8 -

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششی ( N/mm ) استحكام تسليم ( N/mm ) ازدياد طول Lo=5d % انرژی ضربه‌ای (Joule) ISO -V -20°C       -40°C       -60°C+
50-12 بدون عملیات حرارتی 495 390 31 120            60           -
50-14 بدون عملیات حرارتی 585 500 25 100            50           -
50-18 بدون عملیات حرارتی 580 480 26 105            60          40