F7AO-EL12-F7AO-EM12-F7AO-EM12K-F7PO-EM12K op123 ama op123

پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی و فولادهای دانه‌ریز

  AMA OP123

EN 760: SA AB 1 67 AC
DIN 32 522: B AB 1 67 AC 10 M
AWS/ASME: F7AO-EL12
F7AO-EM12
F7AO-EM12K
F7PO-EM12K

نوع و مشخصات:

پودر جوشكاري زيرپودري AMA-OP 123 از نوع آلومينات قليايي آگلومره‌شده ‌بوده و به ‌منظور جوشكاري فولادهاي ساختماني، فولادهاي لوله‌سازي، مخازن فولادي تحت فشار و همچنين فولادهاي دانه‌ريز به‌كار مي‌رود. در جوشكاري با اين پودر مقدار اندكي سيليسيم و مقدار متوسطي منگنز در فلز جوش جذب مي‌گردد. با توجه به عملكرد متالورژيكي، مي‌توان اين پودر را با سيم‌جوشهاي11-50، 12-50 و 14-50 به‌كاربرد. اين پودر براي جوشكاري دوسيمه، چند سيمه و تك سيمه و همچنين براي جوشكاري دوطرفه در يك پاس (مثلاً در توليد لوله‌هاي قطور) قابل استفاده مي‌باشد. باتوجه به اين موارد، استفاده از سيم‌جوش حاوي آلياژ Mo به‌منظور افزايش چقرمگي مناسب است.
ظرفيت بالاي هدايت جريان از ويژگي‌هاي قابل توجه اين پودر محسوب مي‌گردد. اين ويژگي براي جوشكاري با سرعت پايين مي‌تواند مفيد باشد (مثل جوشكاري قطعات ضخيم) جز در مواردي كه محدوديتهايي از نظر كيفيت فلز مبنا موجود باشد.
جداشدن سرباره در كليه شرايط خوب است. با توجه به سرباره اندك اين پودر، امكان جوشكاري درزهاي دايره‌اي شكل قطعات با قطركم فراهم مي‌باشد بدون اينكه خطري از نظر ريزش سرباره وجود داشته ‌باشد.

  • مصرف اين پودر به‌دليل پايين بودن وزن حجمي ظاهري آن اندك است.
  • از اين پودر مي‌توان با جريانهاي AC و +DC تا 1000 آمپر استفاده نمود.
  • پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
  • دانه‌بندي اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–20 مي‌باشد.

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+MnO CaF2
20% 20% 45% 10%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:1~
بسته‌بندي: کيسه 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن

نحوه عمل متالوژیکی:

مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907 , part 1)

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo
50-11 S1 0.05-0.08 0.2-0.4 0.7-1.1 -
50-12 S2 0.05-0.08 0.2-0.4 1.2-1.6 -
50-14 S2Mo 0.05-0.08 0.2-0.4 1.2-1.6 0.5

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششی
( N/mm )
استحكام تسليم
( N/mm )
ازدياد طول
Lo=5d %
انرژی ضربه‌ای (Joule)
ISO -V
20°C        ±0°C        -20°C
50-11 بدون عملیات حرارتی 420-520 > 360 > 24 >90        >50        >35
50-12 بدون عملیات حرارتی 500-600 > 400 > 22 >90        >50        >35
50-14 بدون عملیات حرارتی 600-700 > 450 > 22 >65        >50        >35

کاربرد:

فلز پایه جوشکاری اتصالی چند پاسی جوشکاری دو طرفه در یک پاس و جوشکاری گوشه‌ای
فولادهای عمومی ساختمانی نوع سيم جوش نوع سيم جوش
St 37-2, USt 37-2, RSt 37-2 50-11 50-12,50-14
St37-2, St44-2, St44-3, St52-3 50-12 50-12,50-14
فولادهاي لوله سازي نوع سیم جوش نوع سیم جوش
StE210.7, StE240.7 50-11 50-12,50-14
StE 290.7 , StE 320.7, StE360.7 50-12 50-12,50-14
St37, St37.4, St35.8 50-11 50-12,50-14
St 44, St 44.4, St 45.8 50-12 50-12,50-14
St 52, St 52.4 50-12 50-12,50-14
X42 50-11 50-12,50-14
X46, X52, X56 50-12 50-12,50-14
X60, X65, X70 50-14 50-12,50-14
فولادهای دیگ ساز نوع سیم جوش نوع سیم جوش
H I, H II 50-11 50-12,50-14
17Mn 4, 19Mn 5 50-12 50-12,50-14
فولادهاي دانه‌ريز نوع سیم جوش نوع سیم جوش
StE 255, WStE 255 50-11 50-12,50-14
StE 285, WStE 285 50-12 50-12,50-14
StE 315, WStE 315 50-12 50-12,50-14
StE 355, WStE 355 50-12 50-12,50-14
StE 380, WStE 380 50-12 50-12,50-14
StE 420, WStE 420 50-11,50-14 50-12,50-14

از آنجاكه موليبدن باعث افزايش تشكيل ساختار دانه‌ريز مي‌شود، به‌هنگام جوشكاري دوطرفه در يك‌پاس به‌ويژه درجوشكاري چندسيمه، بايستي از سيم‌جوش 50-14 استفاده شود.