F6AO-EL12 F7A2-EM12 F7P2-EM12 op119 ama op119

پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی و  فولاد های دانه‌ریز

  AMA OP119

EN 760: SA CS 1 98 AC
DIN 32 522: B CS 1 98 AC 12 M
AWS/ASME: F6AO-EL12 F7A2-EM12 F7P2-EM12

نوع و مشخصات:

پودر جوشكاري زيرپودري AMA-OP119 از نوع كلسيم سيليكات آگلومره مي‌باشد كه براي جوشكاري فولادهاي ساختماني، فولادهاي مخازن تحت فشار، فولادهاي لوله‌سازي و همچنين دانه‌ريز به‌كارمي‌رود. جذب بالاي سيليسيم در فلزجوش از ويژگيهاي اين پودر است و به‌هنگام استفاده از سيم‌جوشهاي 50-15، 50-12، 50-11 علاوه برآن جذب منگنز هم انجام مي‌گيرد.
نقطه خنثي منگنز تقريباً 5/2% بوده و بدين‌ترتيب امكان استفاده از اين پودر با سيم‌جوشهاي حاوي مقدار اندك Mn را فراهم‌مي‌سازد. پودرAMA-OP119 به‌ويژه براي جوشكاري‌هاي دوسيمه، پشت‌سرهم و چندسيمه در سرعت‌هاي نسبتاً بالا مناسب مي‌باشد. از اين پودر مي‌توان براي جوشكاري دوطرفه در يك پاس استفاده نمود. به‌منظور افزايش چقرمگي فلزجوش، بهترين راه استفاده از سيم‌جوشهاي حاوي (50-14)Mo مي‌باشد. پودر AMA–OP119 را مي‌توان با جريان DC يا AC و تا 1200 آمپر (در فرآيند تك‌سيمه) به‌كاربرد.
جداشدن سرباره به‌سادگي انجام مي‌شود و به‌دليل اندك بودن سرباره ايجادشده، جوشكاري درزهاي دايره‌اي شكل قطعات با قطركم امكان‌پذيراست و خطرريزش سرباره وجودندارد.

  • پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
  • دانه‌بندي مطابق با استانداردDIN 32 522:2–20 مي‌باشد.

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+MnO CaF2
40% 25% 25% 10%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي: 1 ~
بسته‌بندي: کيسه 25 کيلويي کاغذي با لايه نايلوني

نحوه عمل متالوژیکی:

مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907, part 1)

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo
50-11 S1 0.04-0.08 0.7-1.1 1.1-1.4 -
50-12 S2 0.04-0.08 0.7-1.1 1.5-1.8 -
50-14 S2Mo 0.04-0.08 0.7-1.1 1.5-1.8 0.5

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششی
( N/mm )
استحكام تسليم
( N/mm )
ازدياد طول
Lo=5d %
انرژی ضربه‌ای (Joule)
ISO -V
20°C     ±0°C     -20°C
50-11 بدون عملیات حرارتی 460-560 > 360 > 24 >90        >50        >30
50-12 بدون عملیات حرارتی 530-630 > 400 > 24 >90        >50        >35
50-14 بدون عملیات حرارتی 600-700 > 480 > 20 >65        >50        >35

کاربرد:

فلز پایه جوشکاری اتصالی چند پاسی جوشکاری دوطرفه در یک پاس
فولادهای عمومی ساخنمانی نوع سيم جوش نوع سيم جوش
St 37-2, USt 37-2, RSt 37-2 50-11 50-11,50-14
St37-3, St44-2, St44-3, St52-3 50-12 50-11.50-14
فولادهاي لوله سازي نوع سیم جوش نوع سیم جوش
StE 210.7, StE 240.7, StE 290.7 50-11 50-12.50-14
StE 320.7, StE 360.7 50-12 50-12,50-14
St 37, St 37.4, St 45.8 50-11 50-12,50-14
St 44, St 44.4, St 37.8 50-12 50-12,50-14
St 52, St 52.4 50-12 50-12,50-14
X42 50-11 50-12,50-14
X46, X52, X56 50-12 50-12,50-14
X60, X65, X70 50-14 50-12,50-14
فولادهاي ديگ سازي نوع سیم جوش نوع سیم جوش
H I, H II 50-11 50-12,50-14
17 Mn 4, 19 Mn 5 50-11 50-12,50-14
15 Mo 3 50-12 50-12,50-14
فولادهاي دانه ريز استحكام بالا نوع سيم جوش نوع سيم جوش
StE255, WStE255 50-12 50-12,50-14
StE285, WStE285 50-12 50-12,50-14
StE315, WStE315 50-12 50-12,50-14
StE355, WStE355 50-12 50-12,50-14

از آنجاكه موليبدن باعث افزايش تشكيل ساختار دانه‌ريز مي‌شود، به‌هنگام جوشكاري دوطرفه در يك‌پاس، به‌ويژه در جوشكاري چندسيمه، بايستي از سيم‌جوش 50-14 استفاده شود.