AMA F158 MF 6-60

سیم جوش توپودری برای جوشکاری با گاز محافظ

خواص و كاربرد:

سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی مقاوم به سایش با چقرمگی خوب ایجاد می کند و برای قطعاتی که در معرض سایش زیادی هستند، مناسب است. فلز جوش عاری از ترک است وانعطاف پذیری خوبی دارد. بنابراین مقاوم به شوک و ضربه است. ماشین کاری فقط با سنگ زنی قابل انجام است. در حالتی که فلز پایه از نوع فولادهای بدجوش باشد، ایجاد لایه واسطه با سیم جوش (E70T5 )  AMA 205Fتوصیه می شود.

تركيب شيميايي فلز جوش خالص (درصد) :

C Si Mn Cr Mo
0.45 0.6 1.6 5.5 0.6

خواص مكانيكي فلزجوش خالص:

سختی : 62 -57 RC
مقادير فوق در صورت استفاده از گاز محافظ CO2 مي‌باشد

گاز محافظ :

DIN EN 439-M21 (15-25% CO2 بقیه آرگون)
DIN EN 439-C1           100% CO2

مصرف:

≤ 1.6 mm ø 12-15 L/min
≥ 2.0 mm ø 15-20 L/min

موارد مصرف:

قطعات ماشین حفاری، ناخن های بیل لدر، نقاله های حلزونی، تیغه های رنده، ناخن های بیل مکانیکی، فک سنگ شکن،سنگ شکن مخروطی