F6A2-EM12 F6A2-EM12K F7A2-EM13K F7A2-EA2 F7P2-EA2 ap125 ama ap125

پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی و فولاد های دانه‌ریز

AMA AP125

DIN EN 760: SA FB 1 55 AC
DIN 32 522: B FB 1 55 AC 12
AWS/ASME: F6A2-EM12
F6A2-EM12K
F7A2-EM13K
F7P2-EA2
F7A2-EA2

نوع و مشخصات:

پودر جوشكاري زيرپودري AMA AP125 از نوع فلورايد قليايي آگلومره ‌شده‌ مي‌باشد كه براي جوشكاري فولادهاي ساختماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
در جوشكاري با اين پودر مقدار اندكي سيليسيم و منگنز جذب فلز جوش مي‌گردد. مقاومت به ضربه فلز جوش در دماهاي پايين خوب مي‌باشد.
گرده فلز جوش يكنواخت و بدون بريدگي كناره جوش مي‌باشد و جدا شدن سرباره به‌خوبي صورت مي‌گيرد.

  • اين پودر را مي‌توان با جريان +DC و يا AC تا 1200 آمپر (به‌صورت تك‌ سيمه) به‌كاربرد.
  • پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
  • دانه‌بندي اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:2–20 مي‌باشد.

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+Mno CaF2
20% 30% 25% 20%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:1.7 ~

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo
50-12 S2 0.04-0.08 0.1-0.2 0.8-1.2 -
50-14 S2Mo 0.04-0.08 0.1-0.2 0.8-1.2 0.45-0.55
50-16 S3Si 0.04-0.08 0.25-0.35 1.3-1.6 -

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش استحكام كششی
( N/mm )
استحكام تسليم
( N/mm )
ازدياد طول
Lo=5d %
انرژی ضربه‌ای (Joule)
ISO -V
20°C       -30°C-
50-12 450-500 >350 >24 >90       >60
50-14 510-600 >430 >22 >70       >40
50-16 510-600 >410 >24 >100       >70