E71 T1 MJ
200f ama 200f

سیم جوش  توپودری برای جوشکاری با گاز محافظ

AMA 200F

AWS/ASME SFA 5.20 E71 T1 MJ
EN 758 T 42 3 PM 1 H5

خواص و كاربرد:

سيم جوش توپودري كه براي جوشكاري در همه حالات مناسب مي‌باشد. فلز جوش آن از خاصيت ترشوندگي خوبي برخوردار است لذا در مواردي كه خستگي مطرح است مناسب مي‌باشد.
اين سيم جوش در حالات سربالا نفوذ خوبي دارد.

تركيب شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

نوع گاز C Mn Si
M21 0.05 1.4 0.5

خواص مكانيكي فلزجوش خالص:

نوع گاز محافظ استحكام تسليم
( N/mm )
استحكام كششی
( N/mm )
ازدياد طول
Lo = 5d%
انرژی ضربه‌ای‌ (J)
ISO -V
0°C     -20°C      -40°C
M21 515 580 27 115        90          50
C1 475 545 28 105        80          -

گاز محافظ:

DIN EN 439-M21 (15-25% CO2 بقیه آرگون )
DIN EN 439-C1       100% CO2

موارد مصرف:

كشتي سازي، سازه های فلزی، مخارن و كاربردهاي عمومي

تحویل:

به صورت قرقره در قطرهای 1/2 و 1/6 میلی متر با وزن تقریبی 14 کیلو گرم
سایر ابعاد و زنها برابر استاندار با نظر مشتری تحویل میگردد.