E 502–15–H4 E 8018–B6–H4 1366n2 ama 1366n2      E502-15   E8018 E 8018 B6 H8 E-8018-B6-H8 E8018B6H8 E 8018-B6-H8

الکترود جوشکاری برای فولادهای مقاوم به خزش

AMA 1366N2

AWS/ASME SFA-5.4 : E 502–15–H4
AWS/ASME SFA-5.5 : E 8018–B6–H4
DIN 8575 : E CrMo 5 B 20+
prEN 1599: E Z CrMo 5 B 42 H 5

خواص و كاربرد:

الکترود قليايي كه براي جوشكاري ديگ‌ها و مخازن تحت فشار تا حرارت كاري 600 درجه سانتيگراد بكار مي‌رود. فلز جوش آن با تركيب شيميايي فولاد 12 CrMo195 مطابقت دارد و مقاوم به حمله هيدروژني تحت فشار بالا و مقاوم به خزش است. از انواع كاربرد آن مي‌توان صنايع پتروشيمي و صنايع شيميايي را نام برد.

تركيبات شيميايی فلز جوش خالص (درصد):

C Si Mn Cr Mo
0.06 0.30 0.9 5 0.50

خواص مکانیکی فلز جوش خالص :

استحكام كششی
( N/mm )
استحكام تسليم
( N/mm )(%)
ازدياد طول
A5,(%)
مقاومت به ضربه (J)
ISO - V
20°C+
عملیات حرارتی
600 - 700 > 500 18 100 T
650 - 750 > 580 17 120 N+T

T: بازگشت داده شده دردماي 760 درجه سانتيگراد به مدت يك ساعت و سپس سرد شدن در هوا.
N+T: نرماله شده + بازگشت داده شده، 0/5 ساعت در دماي 960 درجه سانتيگراد و سرد شدن در هوا و سپس به مدت 2 ساعت در دماي 710 درجه سانتيگراد بازگشت داده شود.

قطر،نوع و مقدار جریان:

جريان مستقيم قطب معکوس
قطر الكترود (ميليمتر) طول الكترود (ميليمتر) جريان مورد توصيه (آمپر)
2.5 250 60 – 90
3.25 350 85– 130
4.0 350 140 – 180
5.0 450 180 – 230

حالات جوشکاری : تخت ،افقی ،سربالا، بالاسر

موارد مصرف:

DIN Standard X12CrMo5; GX12CrMo5
ASTM Standard A182 Gr.F5, A 199 Gr.T5, A213 Gr.T5, A217 Gr.C5, A335 Gr.P5, A336 C1.F5, A369 Gr.FP5, A387 Gr.5. .

ملاحظات:

  • فقط الكترود خشك مصرف شود.
  • خشك‌كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد