الکترودهای مخصوص جوشکاری چدن

نام کالا AWS/ASME SFA - 5.15
1012G EST
1094MO E NiCu-B
1094NI E Ni-Cl
1094NIFE E NiFe-Cl