پودرهای جوشکاری مخصوص فولادهای زنگ نزن اوستنیتی

نام کالا DIN 32 522 EN 760
AMA- AP720 B FB 6 55455 AC 8 MHP 5 SA FB 2 55 AC
AMA- OP71Cr B FB 5 63745 DC 8 K SA FB 2 63 DC