سیم جوش های میگ/مگ آلیاژی پایه نیکل

نام کالا DIN 1736 AWS/ASMS SFA -5.14
AMA 90-11M - ERNiCr - 3
AMA 90-12M - ERNiCrMo - 3
AMA 90-13M SG-NiCu30MnTi ERNiCu – 7