سیم‌جوش‌های تیگ بدون آلیاژ

نام کالا DIN 8559 AWS/ASME SFA-5.18 DIN EN 1668
AMA 40-13T - ER 70S - 3 -
AMA 40-14T - ER 70S - 4 -
AMA 40-16T - ER 70S - 6 -
AMA 40-18T WSG 2 - W 3 Si 1