سیم‌جوش‌های تیگ آلیاژی پایه نیکل

نام کالا DIN 1736 AWS/ASMS SFA -5.14
AMA 90-11T - ERNiCr - 3
AMA 90-12T - ERNiCrMo-3
AMA 90-13T SG-NiCu30MnTi ERNiCu –7
AMA 90-14T - ERCuNi