سیم‌جوش‌های تیگ آلیاژی برای جوشکاری فولادهای ضد زنگ

نام کالا AWS/ASME SFA-5.9
AMA 30-11T ER 308 L
AMA 30-11CT ER 308
AMA 30-12T ER 308 L Si
AMA 30-13T ER 316 L
AMA 30-13CT ER 316
AMA 30-14T ER 316 L Si
AMA 30-15T ER 347
AMA 30-16T ER 347 Si
AMA 30-17T ER 309 L
AMA 30-17CT ER 309
AMA 30-18T ER 309 L Si
AMA 30-19T ER 310
AMA 30-21T ER 318
AMA 30-22T ER 410
AMA 30-23T ER 307
AMA 30-24T ER 385
AMA 30-25T ER 2209