MF 1-350  AMA F152

flux-cored-arc-welding

 

 AMA F152

DIN 8555 MF 1-350

خواص و كاربرد:

سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی با سختی متوسط ایجاد میکند و ازقابلیت ماشینکاری برخوردار بوده و فلز جوش آن از انعطاف پذیریخوبی برخوردار است و عاری از ترک بوده و در نتیجه در مقابل شوک و ضربات سنگین مقاومت دارد. در حالتی که فلز پایه از فولادهای بدجوش باشد ، ایجاد لایه واسط با سیم جوش (E70T-5)AMA 205 F توصیه میشود. قابلیت سخت گردانی شعله ای و القایی دارد.

تركيب شيميايي فلز جوش خالص (درصد) :

C Si Mn Cr
0.23 0.6 1.5 1.6

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

سختي : 325-375 HB
مقادير فوق در صورت استفاده از گاز محافظ CO2 مي‌باشد

گاز محافظ :

DIN EN 439-M21 (15-25% CO2 بقیه آرگون)
DIN EN 439-C1           100% CO2

مصرف:

≤ 1.6 mm ø 12-15 L/min
≥ 2.0 mm ø 15-20 L/min

موارد مصرف:

قرقره ها ، چرخ دنده ها ، غلطکها ، غلطکهای چرخ بولدوزر

تحویل:

به صورت قرقره در قطرهای 1/2 و 1/6 میلی متر با وزن تقریبی 14 کیلو گرم
سایر ابعاد و زنها برابر استاندار با نظر مشتری تحویل میگردد.