4018m ama 4018m

Mig Mag Welding Wires For C-Mn Steels Welding

 

AMA 40-18MP

DIN 8559: SG 2
Material No. 1.5125
EN 440 G3 Si1

خواص و كاربرد:

اين سيم جوش براي جوشكاري ميگ/مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولادهاي لوله با استفاده از گاز Co2 و ديگر مخلوط گازها نظير گازآرگون با 5 تا 25 درصد Co2 بكار مي‌رود.
این محصول دارای کیفیت و خلوص بالاتری نسبت به محصول AMA 40-18M می باشد.

تركيب شيميايي سيم جوش(درصد):

C Si Mn P S
0.06 - 0.12 0.7 - 1 >1.3 - 1.6 ≤0.025 ≤0.025

تركيب شيميايي فلزجوش خالص با استفاده از گاز محافظ CO2:

C Si Mn P S
0.05 - 0.1 0.5 - 0.8 0.7 - 1 ≤0.025 ≤0.025

خواص مكانيكي فلزجوش خالص با استفاده از گاز محافظ CO2:

استحكام كششی
( N/mm )
استحكام تسليم
( N/mm )
ازدياد طول
A5 (%)
مقاومت به ضربه (Joule)
ISO - V
30°-
500 - 640 >420 >22 >60

موارد مصرف:

DIN Standard St 37-2 to St 70-2; St 37-3 to St 52-3; St 37.0 to St 52.0. St 37.4 to St 52.4; StE 210.7 to StE 360.7; StE 210.7 TM to StE 290.7 TM; St 35.8 to St 45.8; HI; HII; 17Mn4; 19Mn5; GL-A to GL-E; GL-A 36 to GL-E 36; STE 255 to StE 355; WStE 255 to WStE 380; TStE 255 to TStE 355 ; TT ST 35 N; GS-38 ; GS-52
EN Standard S235J2G3 to S355J2G3; E360; P235T1 to P355T1; P235G1TH; L210; L290MB; P255G1TH; P235GH; P265GH; P295GH; P310GH; P255NH; S235JRS1 to S235J4S; S355G1S to S355G3S; S255N to S355N; P255NH to P380NH
ASTM Standard ASTM A27a. A36 Gr. all; A 214; A242 Gr. 1-5; A266 Gr. 1, 2, 4; A283 Gr. A, B, C, D; A285 Gr. A, B, C; A299 Gr. A, B; A328; A366; A515 Gr. 60, 65, 70; A516 Gr. 55; A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A572 Gr. 42, 50; A606 Gr. all; A607 Gr. 45; A656 Gr. 50, 60; A668 Gr. A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A841; A851 Gr. 1, 2; A935 Gr. 45; A936 Gr. 50
API 5 L Gr. B, X42, X46, X52, X56, X60

تحویل:

به صورت مسوار و کلاف شده روی قرقره های پلاستیکی به وزن 15 کیلو گرم در قطر های2-0/8 میلیمتر

توجه: سایز وزن و اندازه ها مطابق استاندارد و درخواست مشتری تهیه می شود.