F7A2-EM12 F7A2-EM12K F7P2-EM12K ap124un ama ap124un

Fluxes for Submerged Arc welding of General Struct

 

  AMA AP124UN

F7A2-EM12K
F7A2-EM12
F7P2-EM12K
EN 760: SA CS 1 88 AC
DIN 32 522: B CS 1 88 AC 10M
AWS/ASME:

نوع و مشخصات:
پودر جوشكاري زيرپودري AMA-AP124-UN از نوع سيليكات كلسيم آگلومره ‌شده‌مي‌باشد كه براي جوشكاري فولادهاي با استحكام متوسط مورد استفاده قرارمي‌گيرد.
از موارد اصلي مصرف اين پودر، جوشكاري قطعات سازه‌هاي فولادي (نظير تير، ورق‌ و قوطي) را مي‌توان نام‌برد.
در جوشكاري با اين پودر مقداري سيليسيم و منگنز جذب فلز جوش مي‌گردد.
چقرمگي فلز جوش در دماهاي پايين خوب مي‌باشد.
گرده فلز جوش يكنواخت و بدون بريدگي كناره جوش مي‌باشد و جدا شدن سرباره به‌خوبي صورت مي‌گيرد.

  • اين پودر را مي‌توان با جريان +DC و يا AC تا 1000 آمپر (به‌صورت تك‌سيمه) به‌كاربرد.
  • پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
  • دانه‌بندي اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:3–18 مي‌باشد

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+Mno CaF2
40% 25% 25% 10%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:1 ~

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo
50-12 S2 0.05-0.1 0.05-0.8 1.4-1.8 -

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش استحكام كششی
( N/mm )
استحكام تسليم
( N/mm )
ازدياد طول
Lo=5d %
انرژی ضربه‌ای (Joule)
ISO -V
25°C       -30°C
50-12 550-610 480-530 25 100          50