F7P2-EM12 F6A0-EL12 F7A2-EM12
op129 ama op129

پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی وفولاد های دانه‌ریز

  AMA OP129

EN 760: SA CS 1 77AC
DIN 32 522: B CS 1 77 AC 10 M
AWS/ASME: F7P2-EM12
F7A2-EM12
F6A0-EL12

نوع و مشخصات: پودر جوشکاری زیرپودری آگلومره از نوع کلسیم سیلیکات برای جوشکاری فولاد های عمومی ساختمانی فولادهای مخازن تحت فشار فولادهای لوله سازی و همچنین فولادهای دانه ریز ساختمانی مناسب می باشد مقدار جذب سیلیسیم این پودر در فلز جوش متوسط بوده و در زمان جوشکاری با سیم جوش ها14-50 ,15-50 , 11-50 ,12-50 جذب منگز هم در فلز جو می گیرد.
نقطه خنثای منگنز تقریباً ۲٪ است بنابراین می توان این پودر را به همراه سیم جوش های حاوی مقدار منگنز کم به کار برد این پودر برای جوشکاریهای دو سیمه پشت سر هم و چند سیمه در سرعت های بالا مناسب می باشد و برای جوشکاری از دو طرف در یک پاس به به کار برده می شود به منظور افزایش چقرمگی فلز جوش ترجیحم بایستی از سیم جوش های حاوی مولیبدن 14-50 استفاده نمود.
پودر AMA OP129 را می‌توان با دو در جریان مستقیم یا متناوب تا ۱۰۰۰A(در جوشکاری تک سیم) به کار برد قطعات دارای قطر کوچک بدون خطر ریزش سرباره فراهم می باشد.
– پودر مرطوب باید در دمای ۳۰۰ تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد مجدداً خوش شود.
– دانه بندی این پودر مطابق با استانداردهای DIN 32522: 2-20 می باشد

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+MnO CaF2
40% 20% 25% 10%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:1~
بسته‌بندي: کيسه 25 کيلويي کاغذي با لايه پلي اتيلن

نحوه عمل متالوژیکی:

مقدار جذب و سوختن عناصر آلياژي Si و Mn بر حسب مقادير موجود در سيم جوش
(DVS Merkblatt 0907 , part 1)

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo
50-11 S1 0.04-0.08 0.3-0.7 0.8-1.3 -
50-12 S2 0.04-0.08 0.3-0.7 1.1-1.7 -
50-15 S3 0.04-0.08 0.3-0.7 1.3-1.9 -
50-14 S2Mo 0.04-0.08 0.3-0.7 1.1-1.7 0.5

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششی ( N/mm ) استحكام تسليم ( N/mm ) ازدياد طول Lo=5d % انرژی ضربه‌ای (Joule) ISO -V +20°C        ±0°C        -20°C        -40°C
50-11 بدون عملیات حرارتی 420-500 > 360 > 24 >100        >60        >30             -
50-12 بدون عملیات حرارتی 520-620 > 400 > 24 >100        >80        >50             -
50-15 بدون عملیات حرارتی 550-650 > 460 > 22 >130        >100        >70        >50
50-14 بدون عملیات حرارتی 600-700 > 480 > 20 >90        >50        >35               -

کاربرد:

فلز پایه جوشکاری اتصالی چند پاسی جوشکاری دو طرفه در یک پاس
فولادهای عمومی ساختمانی نوع سيم جوش نوع سيم جوش
St 37-2, USt 37-2, RSt 37-2 50-11 50-12,50-14
St37-2, St44-2, St44-3, St52-3 50-12 50-12,50-14
فولادهاي لوله سازي نوع سیم جوش نوع سیم جوش
StE210.7, StE240.7, StE290.7 50-11 50-12,50-14
StE 320.7, StE 360.7 50-12 50-12,50-14
St 35, St 35.4, St 35.8 50-11 50-12,50-14
St 45, St45.4, St45.8 50-12 50-12,50-14
St 52, St 52.4 50-12 50-12,50-14
X42 50-11 50-12,50-14
X46, X52, X56 50-12 50-12,50-14
X60, X65, X70 50-14 50-12,50-14
فولادهای دیگ ساز نوع سیم جوش نوع سیم جوش
H I, H II 50-11 50-12,50-14
17Mn 4, 19Mn 5 50-12 50-12,50-14
فولاد های دانه ریز ساختمانی نوع سیم جوش نوع سیم جوش
StE 255, WStE 255 TStE 255*** 50-12* 50-12,50-14
StE 285, WStE 285 TStE 285*** 50-12* 50-12,50-14
StE 315, WStE 315 TStE 315*** 50-12* 50-12,50-14
StE 355, WStE 355 TStE 355*** 50-12*,50-15** 50-12,50-14
StE 420, WStE 420 TStE 420*** 50-15** 50-12
StE 460, WStE 460 TStE 460*** 50-15** 50-12

برای جوشکاری دوطرفه در یک پاس به ویژه در جوشکاری چند سیمه به دلیل تشکیل ساختار و دانه های ریز توسط مالیبدن،باید از سیم جوش 14-50 استفاده کرد.
* در دمای کاری تا ۲۰- درجه سانتی گراد
** در دمای کاری تا ۳۰- درجه سانیی گراد
*** فقط در جوشکاری چند پاسی