AMA F154  MF 5-40

سیم جوش  توپودری برای جوشکاری با گاز محافظ

خواص و كاربرد:

سیم تو پودری آلیاژ متوسط از نوع قلیایی که فلز جوشی مقاوم به سایش با چقرمگی خوب ایجاد می کند. به سبب پایین بودن مقدار کربن، فلز جوش انعطاف پذیری خوبی دارد و بنابراین در مواردی که مقاومت به ضربه بالا مورد نظر باشد، به کار می رود. ماشین کاری با تیغچه های از جنس کاربید قابل انجام است. در حالتی که فلز پایه از نوع فولادهای بدجوش باشد، ایجاد لایه واسطه با سیم جوش (E70-T5 )  AMA 205Fتوصیه می شود. در مواردی که نیاز باشد تا سطح فولادهای غیر آلیاژی سخت شود، حداکثر سختی در لایه اول ایجاد می شود. قبل از جوشکاری لایه نهایی حداکثر دمای بین لایه ای نباید از 250 درجه سانتیگراد تجاوز نماید.

تركيب شيميايي فلز جوش خالص (درصد) :

C Si Mn Cr Mo
0.1 0.6 1.5 5.5 0.9

خواص مكانيكي فلزجوش خالص:

سختي : 42 – 37 RC
مقادير فوق در صورت استفاده از گاز محافظ CO2 مي‌باشد

گاز محافظ :

DIN EN 439-M21 (15-25% CO2 بقیه آرگون)
DIN EN 439-C1           100% CO2

مصرف:

≤ 1.6 mm ø 12-15 L/min
≥ 2.0 mm ø 15-20 L/min

موارد مصرف:

قطعات ماشین حفاری، قطعات در معرض سایش، سطوح ( داخلی) بلبرینگها

تحویل:

به صورت قرقره در قطرهای 1/2 و 1/6 میلی متر با وزن تقریبی 14 کیلو گرم
سایر ابعاد و زنها برابر استاندار با نظر مشتری تحویل میگردد.