F7A2-EA2 F7A2-EM12 F7P2-EA2 F7A2-EM12K F8A4-EH12K ap3803 ama ap3803

پودر جوشکاری فولادهای ساختمانی و فولاد های دانه‌ریز

  AMA AP3803

EN 760: SA AB 1 67 AC H5
DIN 32 522: B AB 1 67 AC 12MHP5
AWS/ASME: F7A2-EM12
F7A2-EM12K
F8A2-EA2
F8P2-EA2
F8A4-EH12K

نوع و مشخصات:
پودر جوشكاري زيرپودري AMA-AP380-3 از نوع آلومينات قليايي بوده و براي جوشكاري خطي و اسپيرال لوله‌ها در سرعت‌هاي بالا به صورت چند سيمه (تا پنج سيم) مناسب مي‌باشد. پروفيل سطح جوش و گرده جوش يكنواخت و بدون بريدگي كناره جوش بوده و از كيفيت بالايي برخوردار است. جداشدن سرباره به خوبي صورت مي‌گيرد.
اين پودر با سيم مناسب براي فولادهاي لوله تا گريد X70 مورد استفاده قرارمي‌گيرد.

  • اين پودر را مي‌توان با جريان +DC و يا AC تا 1200 آمپر (به‌صورت تك‌سيمه) به كاربرد.
  • پودر مرطوب را بايد در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد مجدداً خشك نمود.
  • دانه‌بندي اين پودر مطابق با استاندارد DIN 32 522:3–18 مي‌باشد.

تركيبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al2O3+Mno CaF2
25% 25% 35% 13%

ضريب قلياييت طبق فرمول بونيژوسکي:1.3 ~
بسته بندی: کیسه های 25 کیلیپیی کاغذی با لایه پلی اتلین

تركيب شیمیایی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش وزن (درصد)
AMA Trade Name DIN/EN C Si Mn Mo
50-14 S2mo 0.06 0.25 1.3 0.5

خواص مکانیکی فلز جوش خالص:

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششی
( N/mm )
استحكام تسليم
( N/mm )
ازدياد طول
Lo=5d%
انرژی ضربه‌ای (Joule)
ISO -V
20°C       -30°C-
50-14 بدون عملیات حرارتی 580 490 23 70       50

خواص مكانيكي اتصال جوش

(با ورق X65 و جوشكاري دوطرفه در يك پاس):

نوع سیم جوش روش جوشکاری استحكام كششی
( N/mm )
استحكام تسليم
( N/mm )
ازدياد طول
Lo=5d%
انرژی ضربه‌ای (Joule)
ISO -V
10°C-
50-14 چهار سیمه >600 >500 - 110