E71 T5 for 1.2 mm E70 T5 for 1.6 mm
205f ama 205f

سیم جوش  توپودری برای جوشکاری با گاز محافظ

AMA 205F

AWS/ASME SFA 5.20 E71 T5 for 1.2 mm
E70 T5 for 1.6 mm
EN 758 T 42 5 B M 1 H5
T 42 5 B C 1 H5

خواص و كاربرد:

سيم جوش توپودري قليايي كه براي جوشكاري در حالت تخت و سربالا مناسب مي‌باشد. فلز جوش آن از مقاومت به ضربه خوبي برخوردار است و سرباره آن به راحتي جدا مي‌شود.

تركيب شيميايي فلز جوش خالص (درصد):

نوع گاز C Mn Si
M21 0.06 1.5 0.6

خواص مكانيكي فلزجوش خالص:

استحكام تسليم
( N/mm )
استحكام كششی
( N/mm )
ازدياد طول
Lo = 5d%
انرژی ضربه‌ای‌ (J)
ISO -V
0°C       -40°C
عملیات حرارتی
485 575 27 120       80 AW
440 545 27 125       85 SR

AW  بدون عمليات حرارتي
SR  تنش‌زدايي‌شده در دماي 580 درجه ‌سانتيگراد به مدت دو ساعت (سرعت گرم‌ شدن و سردشدن 50 درجه سانتی گراد در ساعت )

گاز محافظ :

DIN EN 439-M21 (15-25% CO2بقیه آرگون)

موارد مصرف:

كشتي سازي، سازه های فلزی، مخارن و كاربردهاي عمومي

تحویل:

به صورت قرقره در قطرهای 1/2 و 1/6 میلی متر با وزن تقریبی 14 کیلو گرم
سایر ابعاد و زنها برابر استاندار با نظر مشتری تحویل میگردد.