E 8018–B2–H4 1263n ama 1263n     E8018

E 8018 B2 H8 E8018B2H8 E 8018-B2-H8 E-8018-B2-H8

الکترود جوشکاری برای فولادهای مقاوم به خزش

AMA 1263N

AWS/ASME SFA – 5.5 : E 8018–B2–H4
DIN 8575 : E CrMo 1 B 20+
prEN 1599: E CrMo 1 B 42 H 5

خواص و كاربرد:

الکترودهاي قليايي براي جوشكاري فولادهاي مقاوم به خزش مناسب براي استفاده در مخازن تحت فشار، ديگ‌سازي و لوله‌كشي تا دماي كاري حدود 570 درجه سانتيگراد مي‌باشد. اين الكترود داراي قوس پايدار و متمركز بوده و به اين جهت براي پاس ريشه و حالات اجباري مناسب مي‌باشد. جوش آن از نظر از آزمايش راديوگرافي داراي كيفيت مناسبي است.

تركيبات شيميايی فلز جوش خالص (درصد):

C Mn Si Cr Mo
0.06 0.80 0.40 1 0.50

خواص مکانیکی فلز جوش خالص :

استحكام كششی
( N/mm )
استحكام تسليم
( N/mm )(%)
ازدياد طول
(5*d)%
مقاومت به ضربه (J)
ISO - V
20°C+
عملیات حرارتی
560 - 660 > 490 >22 120 T
450 - 550 > 300 >26 150 N+T

T: بازگشت داده شده در دماي 700 درجه سانتيگراد به مدت 0/5 ساعت و سپس سرد شدن در هوا.
N+T: نرماله شدن در دماي920 درجه سانتيگراد به مدت 0/5 ساعت و سپس سرد شدن در هوا + بازگشت داده شده در دماي 700 درجه سانتيگراد به مدت 0/5ساعت.

قطر،نوع و مقدار جریان :

جريان مستقيم قطب معکوس
قطر الكترود (ميليمتر) طول الكترود (ميليمتر) جريان مورد توصيه (آمپر)
2.5 350 60 – 85
3.25 450 100– 130
4.0 450 140 – 180
5.0 450 190 – 230

حالات جوشکاری : تخت ،افقی ،عمودی، سربالا، بالاسر

موارد مصرف:

DIN Standard 13CrMo 44, 15 CrMo 5, 16 CrMo 44, 25 CrMo 4,24 CrMo 5, GS – 22 CrMo 54, GS- 17 CrMo 55
EN Standard 13CrMo 4-5, 15 CrMo 5, 42 CrMo 4, 16 CrMoV 4, 25 CrMo 4,24 CrMo 5, G22 CrMo 5-4, G17 CrMo 5-5
ASTM Standard A193 Gr. B7; A355 Gr.P11 a. P12; A217 Gr. WC6 .

ملاحظات:

  • فقط الكترود خشك مصرف شود.
  • خشك‌كردن مجدد: به مدت 2 ساعت در دماي 300 تا 350 درجه سانتيگراد
  • دماي پيشگرم، بين پاسي و عمليات حرارتي بعد از جوشكاري بر اساس جنس فلز پايه مورد جوشكاري تعيين مي‌گردد.