سیم جوش‌های میگ/مگ برای جوشکاری با گاز محافظ

سیم جوش های میگ/مگ بدون آلیاژ
نام کالا AWS/ASMS SFA -5.18 DIN8559 EN 440
AMA 40-13M E R70S-3
AMA 40-14M E R70S-4
AMA 40-16M E R70S-6
AMA 40-16MP E R70S-6
AMA 40-18M SG 2 G3 Si1
AMA 40-18MP SG 2 G3 Si1
AMA 40-19M SG 3 G4 Si 1
سیم جوش های میگ/مگ کم آلیاژ
نام کالا DIN 8575 AWS/ASMS SFA -5.28 DIN EN 440
AMA 80-11M ER 80S-B2
AMA 80-12M ER 80S-G ER80S-Ni1
AMA 80-14M SGMo ER 70S-A1 (ER 80S -G)
AMA 80-15M ER 100S-G
AMA 80-16M ER 80S-B6
AMA 80-17M SG CrMo 2 ER 90S-B3
AMA 80-18M ER 80S-Ni2 G2 Ni2
سیم جوش های میگ/مگ آلیاژی برای فولادهای ضدزنگ
کد شناسایی آما AWS/ASMS SFA -5.9
AMA 3011M ER 308 L
AMA 3012M ER 308 LSi
AMA 3013M ER 316 L
AMA 3014M ER 316 L Si
AMA 3015M ER 347
AMA 3016M ER 347 Si
AMA 3017M ER 309 L
AMA 3018M ER 309 L Si
AMA 3019M ER 310
AMA 3021M ER 318
AMA 3023M ER 307
سیم جوش های میگ/مگ آلیاژی پایه نیکل
نام کالا DIN 1736 AWS/ASMS SFA -5.14
AMA 90-11M ERNiCr – 3
AMA 90-12M ERNiCrMo – 3
AMA 90-13M SG-NiCu30MnTi ERNiCu – 7